Mitt namn är Mikael och jag har en mångårig erfarenhet av foto. Jag fotar bröllop, högtider och porträtt. Utgår alltid från det personliga och använder befintligt ljus och miljöer för att skapa ett sammanhang. Jag gillar det opolerade, icke tillgjorda ögonblicket framför det tillrättalagda. Ett bröllop har ett spann av känslor,  såsom spänning, nerver, glädje, anspänning och lättnad – känslor som jag ser till att dokumentera.

Tillsammans skapar vi er berättelse.

Jag utgår primärt i och omkring Mälardalen, men är öppen för jobb på andra platser.
Hör av dig! 

/Mikael Dimgård